Z jakich istotnych elementów składają się szkolenia BHP?

Każdy z pracodawców, zatrudniających nowe osoby na podstawie umowy o pracę, jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowego szkolenia, dotyczącego zasad BHP. Podobne, przypominające zajęcia z tego zakresu, powinni odbywać również okresowo dotychczasowi pracownicy danego zakładu. Jak wyglądają podobne szkolenia w praktyce?

Jak wyglądają wstępne oraz okresowe szkolenia BHP?

Szkolenie tego typu może być przeprowadzone zarówno przez wyspecjalizowaną komórkę, zajmującą się bezpieczeństwem pracy w danym przedsiębiorstwie, jak i przez firmy zewnętrzne, takie jak między innymi https://bhp-partner.pl/uslugi/szkolenia-bhp/. Dzięki fachowej wiedzy, posiadanej przez osoby, prowadzące te zajęcia, osoby uczestniczące w kursie są w stanie szybko przyswoić wiadomości, związane z zagadnieniami dotyczącymi BHP. W skład kursu wchodzi instruktaż ogólny –  zawierający informacje na temat najważniejszych obowiązków stron stosunku pracy, dotyczących bezpieczeństwa -oraz stanowiskowy. Rodzaj zajęć w ramach drugiej z wymienionych form szkolenia zależy w dużej mierze od specyfiki zakładu pracy oraz poszczególnych komórek w nim funkcjonujących i występujących tam zagrożeń dla zdrowia i życia. Celem tego elementu kursu BHP jest zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym, występującym na danym stanowisku pracy oraz udzielenie szczegółowych informacji na temat zachowania zasad bezpieczeństwa w danym obszarze zakładu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × cztery =