Jakie czynniki wpływają na jakość ekgoroszka?

Ekogroszek jest formą węgla, który ma wysoką zawartość węgla, co czyni go użytecznym do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Jest on również wykorzystywany jako surowiec w różnych procesach produkcyjnych.

Cechy charakterystyczne

Właściwości ekogroszka różnią się w zależności od regionu, w którym jest wydobywany lub przetwarzany, ale generalnie istnieją trzy główne czynniki, które określają jakość węgla kamiennego:

Zawartość węgla

Im wyższa zawartość węgla w węglu, tym wyższa jego wartość energetyczna. Jednak ze względu na obecność zanieczyszczeń i popiołu nie oznacza to, że węgle o wysokiej zawartości węgla zawsze będą bardziej wydajne niż te o niższej zawartości węgla.

Zawartość siarki

Oprócz tego, że jest zanieczyszczeniem, siarka może być również wykorzystywana jako źródło paliwa poprzez spalanie jej z tlenem (co powoduje powstanie dwutlenku siarki). Jest to znane jako odsiarczanie gazów spalinowych (FGD). Jeśli kopalnia stosuje technologię FGD, wówczas zawartość siarki będzie niższa niż w przypadku, gdyby nie stosowano tej technologii.

Zawartość popiołu

Popiół składa się głównie z krzemionki (SiO2) i tlenku magnezu (MgO), które są stosunkowo obojętnymi substancjami, które nie dodają wiele wartości do ekogroszka, gdy jest on spalany w celu wytworzenia energii. Jednakże, mają one tendencje do powodowania zatykania się rur kotła i urządzeń do przeładunku popiołu, co może obniżać sprawność elektrowni węglowej. Dlatego pożądana jest niska zawartość popiołu jeżeli kupujemy ekogroszek Białystok na szczęście oferuję ekogroszek z niską zawartością popiołu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa + osiemnaście =