PPOŻ – podstawy z jakimi powinien się zapoznać każdy najemca lub właściciel budynku

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, a także ich najemca jest zobowiązany zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową, przez którą należy rozumieć konserwację oraz naprawę urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w taki sposób, by zagwarantować ich sprawne funkcjonowanie. Osoby chętne dowiedzieć się Więcej o tego typu usługach mogą z powodzeniem udać się na następującą witrynę https://www.nofire.pl/.

Obowiązek ochrony ludzi i mienia

Właściciel czy najemca budynku mają obowiązek zabezpieczyć budynek przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem i jednocześnie ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach szczegółowych zadań znajdują się między innymi: przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, technologicznych i instalacyjnych, a także właściwe przygotowanie budynku do prowadzenia ewentualnych akcji ratowniczych. Przepisy zobowiązują także właściciela budynku do wyposażenia go w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, a następnie przestrzeganie ich konserwacji oraz przeglądów. Przepisy stanowią także o konieczności zapewnienia dróg ewakuacyjnych oraz zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Właściciel powinien także ustalić zasady postępowania na wypadek powstania klęski żywiołowej, pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Wszystkie te zasady powinien dokładnie znać każdy właściciel i najemca budynku, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa, a także konsekwencji prawnych wynikających z nieprzestrzegania tych zasad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × dwa =