Oznakowanie poziome dróg – co oznacza?

Każdy kierowca i uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do stosowania się do przepisów. Należy ich przestrzegać. Obok przepisów regulujących zachowanie na drodze są jeszcze osoby kierujące ruchem, sygnały świetlne i znaki drogowe.

Znaki drogowe – podział i hierarchia

Według hierarchii, pierwszeństwo na drodze zawsze mają polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem, zaraz po nich są sygnały świetlne. Na końcu są znaki drogowe, które dzielą się na pionowe (wszystkie tarcze i tablice nakazu, zakazu i informacyjne, które ustawione są przy drodze lub nad nią) i poziome (wszystkie linie, napisy i symbole umieszczane na nawierzchni drogi).

Przykłady poziomego oznaczenia dróg

Najczęściej poziome znaki drogowe uzupełniają te pionowe. Przykładowo, drogę z pierwszeństwem przejazdu może oznaczać żółty znak w kształcie rombu, stojący przy drodze oraz ten sam symbol znajdujący się bezpośrednio na drodze. Informacja o kierunku jazdy może być widoczna na tablicy umieszczonej nad pasami jazdy oraz bezpośrednio na nich, podobnie jest z przejściem dla pieszych – informuje o nim pionowy znak w formie tablicy lub „zebra” namalowana na drodze.

Znaki poziome mogą być też użyte w przypadku zmiany organizacji ruchu lub zwężeniu odcinka drogi. Standardowo znaki poziome mają w Polsce kolor biały, w przypadku gdy droga jest w remoncie i jest to przyczyną tymczasowej zmiany pasów ruchu, malowane są kolorem żółtym nowe, zastępcze oznaczenia. Zbliżając się do miejsca, w którym nie jest możliwy przejazd dwóch pojazdów jednocześnie, kierowcy są informowani o zakazie wjazdu na dany odcinek, bez upewnienia się, że z naprzeciwka nie jedzie inny pojazd. Taką informację przekazuje im znak b31, oznaczający pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka, ale zwężony odcinek drogi jest też oznaczony wcześniej znakiem pionowym i dodatkowo białymi lub w przypadku chwilowej zmiany, żółtymi pasami na jezdni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 − 9 =