Brak testamentu po zmarłym – jak rozwiązać kwestie spadkowe?

Jeżeli chcemy otrzymać spadek w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, należy udać się do sądu rejonowego, który znajduje się najbliżej ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W tym miejscu należy złożyć stosowny wniosek zawierający dane zmarłego, spadkobierców, jak i osoby składającej wniosek. W przypadku, gdy najbliżsi członkowie rodziny posiadający prawo do dziedziczenia, ustalą między sobą podział majątku i każdy z nich wyrazi na to zgodę, zostanie on w ten sposób podzielony na podstawie prawomocnej decyzji sądu. W razie wątpliwości można sięgnąć po pomoc w miejscu, jakim jest kancelaria adwokacka Wołomin to miasto, w którym działa ich wiele.

Postępowanie spadkowe przed notariuszem

Innym rozwiązaniem jest postępowanie spadkowego z pomocą notariusza. W tym przypadku należy przygotować dokumenty, takie jak akt zgonu spadkodawcy, akt małżeństwa oraz akty urodzenia spadkobierców. Podobnie, jak w pierwszym przypadku, po ustaleniu zasad dziedziczenia, notariusz sporządza odpowiedni protokół, który zostaje wpisany do Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, dzięki czemu zostaje uznany w świetle prawa. W obu przypadkach należy ten fakt zgłosić w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 − dziewięć =