Jakie niezbędne szkolenia powinni przejść pracownicy mający kontakt z żywnością?

Jako osoba pracująca z żywnością jesteś odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom. Pracujesz z żywnością i napojami, które mogą być zanieczyszczone z wielu źródeł. Ważne jest, aby zrozumieć, jak chronić siebie i swojego pracodawcę przed odpowiedzialnością. Poniżej przedstawiamy kilka praktyk, które pomogą zapobiec chorobom przenoszonym przez żywność w Twoim miejscu pracy:

Szkolenie HACCP

HACCP to system identyfikacji, oceny i kontroli zagrożeń w operacji żywnościowej. Ma on na celu zapewnienie, że żywność jest bezpieczna do spożycia. Food and Drug Administration zaleca, aby wszyscy pracownicy mający kontakt z żywnością przeszli szkolenie HACCP, takie jak te oferowane przez https://haccponline.pl/sklep/produkt/szkolenie-haccp-branzowe/, przed rozpoczęciem pracy w zakładzie spożywczym.

Szkolenie sanitarne

Warunki sanitarne są ważnym elementem zapobiegania rozprzestrzenianiu się zarazków. FDA zaleca, aby wszyscy pracownicy mający kontakt z żywnością przeszli szkolenie sanitarne przed rozpoczęciem pracy w zakładzie spożywczym.

Szkolenie z zakresu higieny osobistej

Dobra higiena osobista może pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zarazków i chorób, więc ważne jest, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy rozumieją, jak ważne jest praktykowanie dobrej higieny w pracy. Na przykład, powinni oni zawsze myć ręce po skorzystaniu z toalety i przed kontaktem z żywnością, i nigdy nie powinni kaszleć lub kichać na swoje ręce lub używać ich do dotykania innych powierzchni (w tym klamek) lub żywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 20 =